Indretning af institutioner

Moderne brugere stiller krav til deres omgivelser


Mange institutioner er i dag afhængige af egenindtjening eller af offentlige tilskud, som varierer efter antallet af brugere af institutionen. Derfor er de blandt andet nødt til at kunne tilbyde nogle tidssvarende, velfungerende og spændende omgivelser, hvis de ønsker at tiltrække/fastholde et tilstrækkeligt antal brugere og ikke mindst gode medarbejdere – i hård konkurrence med det private erhvervsliv.

Men det er ikke alle institutioner vi vælger frit – eksempelvis skoler, hospitaler og plejehjem. Her er det måske af endnu større betydning, at man som bruger føler sig godt tilpas – og bliver positivt stimuleret til at lære, til at blive helbredt og til at trives og have det godt.


Farvesætning og indretning kan få rummene til at fungere bedre

Med den rigtige sammensætning af farver, møbler, tekstiler og lamper, kan man skabe en stemning,
som understøtter de aktiviteter, som skal foregå i lokalerne.

Med min erfaring fra tilsvarende opgaver, kan jeg hjælpe jer til at få skabt nogle rammer som er både flotte, funktionelle og udformet individuelt efter jeres ønsker og økonomiske rammer.

Jeg tager udgangspunkt i de aktiviteter, der skal foregå og de mennesker, som har deres daglige færden her - personale såvel som brugere. Udover kravene til rummenes anvendelse, tager jeg naturligvis også højde for specielle hensyn til holdbarhed, vedligeholdelse og rengøringsvenlighed, som den enkelte institution måtte kræve. Men jeg kigger også på den omgivende bygnings arkitektur, så der kan blive overensstemmelse mellem bygningens ydre og indre – det giver det mest harmoniske resultat.

Se også siderne ”Indretning af virksomheder” og ”Inventardesign”.
Søgaard & Co. - hjemmesider med mere for pengene