Casestory: Åby Bibliotek, Åbyhøj

Nye tider medfører ændrede behov

Jeg har tidligere farvesat udlånssalene og administrationen på biblioteket, så det var oplagt for ledelsen at bede mig om at designe den nye skranke til foyéren, da man ønskede at fuldføre den valgte designlinie.

Biblioteket var gået over til selvbetjening via computer, og derfor skulle kun et mindre areal af den nye skranke bruges til ekspedition af brugere. Den resterende del af skrankens areal skulle bruges af personalet til sortering af bøger og opbevaring af informationsmateriale, kontorartikler m.v. Det var altså vigtigt at signalere, hvor brugerne kunne henvende sig og hvor der ingen ekspedition var. Derfor blev der sat ” afskærmningsplader” på skranken, som signalerer hvor der er ”lukket land”.

Herudover var der en række praktiske, ergonomiske og funktionelle og arkitektoniske hensyn, som gerne skulle gå op i en højere enhed. Bl.a. var ovenlyskonstruktionen over skrankearealet tidligere blevet udsmykket af en kunstner. Denne udsmykning samt bygningens materialevalg måtte ikke ”overdøves” af skranken.

Materialevalget til skranken blev derfor: sort ensfarvet linoleum med sokkel i rustfri stål, afskærmningsplader i maghoni (samme træsort som bogreolerne i udlånssalene) og maghoni, fineret med 1 mm mat aluminium. Skranken blev ”oplyst” ved hjælp af indbyggede halogén lamper. Møbelsnedker Gert Kjeldtoft stod for den praktiske udførelse.


Ekspeditionsskranke (specialdesign)
Søgaard & Co. - hjemmesider med mere for pengene